by

ลักษณะการล้ำหน้าของกีฬาฟุตบอล

1 โอกาสที่ผู้เล่นจะอยู่ในตำแหน่งของการล้ำหน้า เมื่อผู้ได้ทำเกมรุกเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามและอยู่ใกล้ๆบริเวณเส้นเขตประตูมากกว่าผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม แต่สิ่งที่ไม่สามารถทำให้ล้ำหน้าได้นั้น คือ ผู้ได้อยู่ในแดนของฝ่ายตนเองหรือมีผู้เล่นคนใดคนหนึ่งของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้อยู่ใกล้เส้นประตูมากกว่าตนเอง

2 ผู้จะไม่จับเป็นลูกล้ำหน้าอย่างเดียวและจะถูกลงโทษว่าอยู่ในตำแหน่งที่ล้ำหน้า แต่ถ้าในจังหวะเดียวกันนั้นเมื่อลูกบอลได้สัมผัสของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งในทีมของฝ่ายตนเองผู้เล่นคนดังกล่าวจะถูกผู้ตัดสินได้พิจารณาดังนี้ ผู้ได้มีความเกี่ยวข้องกับการเล่นหรือไม่ซึ่งทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเกิดการสับสนและพยายามเอาเปรียบเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อทีมฝ่ายตนเองการเข้าไปอยู่ในตำแหน่งดังกล่าว

3 การพิจารณาในตำแหน่งของการยืนล้ำหน้านั้นจะไม่เป็นการตัดสินของผู้ตัดสินภายในสนามจะเป็นหน้าที่ของผู้ช่วยผู้ตัดสินทำการพิจารณาแต่ผู้ตัดสินภายในสนามนั้นจะมีหน้าที่ เป่าหยุดเกมเมื่อผู้ช่วยผู้ตัดสินให้สัญญาณเมื่อมีผู้เล่นล้ำหน้า

4 ถ้าผู้ช่วยผู้ตัดสินนั้นแจ้งว่ามีการล้ำหน้าเกิดขึ้น ผู้ตัดสินภายในสนามจะเป่าให้เป็นลูกตั้งเตะทันที โดยผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามนั้นจะให้เตะเพื่อเริ่มเกมการแข่งขันต่อจากตำแหน่งที่ทำผิดกติกา แต่จะมีข้อยกเว้นว่าการที่ยืนในตำแหน่งของการล้ำหน้านั้นอยู่ในบริเวณกรอบเขตโทษของประตูฝ่ายตรงข้าม ในกรณีที่นำลูกฟุตบอลไปตั้งเตะบริเวณจุดต่างๆสามารถวางตรงในก็ได้แต่ต้องอยู่ในครึ่งหนึ่งของเส้นประตูที่ที่มีการล้ำหน้าเกิดขึ้น