by

ลักษณะของการแกว่งท่อนแขนในขณะที่วิ่ง

ลักษณะของการแกว่งท่อนแขนในระหว่างการวิ่งถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากและมีความสำคัญดังนี้

1. ระหว่างการที่ได้แกว่งท่อนแขนไปมาทางด้านหน้าและด้านหลังและการเคลื่อนไหวของบริเวณข้อศอกทั้ง 2 ข้าง ซึ่งจุดหมุนของข้อศอกนั้นจะมีบริเวณหัวไหล่เป็นจุดหมุนของข้อศอกจะสามารถทำให้ข้อศอกได้มีการเคลื่อนไหวอย่างอิสระมากยิ่งขึ้น ในระหว่างการวิ่งนั้นข้อศอกจะสามารถทำมุม 90 องศา มือของแขนที่ถูกแกว่งไปทางด้านหลังนั้นจะต้องอยู่สูงกว่าบริเวณของระดับสะโพกขึ้นมาเล็กน้อย

2. มือข้างที่ถูกแกว่งมาทางด้านหน้าของตัวเอง ให้มีความสูงมากกว่าระดับของหัวไหล่และเมื่อแกว่งไปทางด้านหลังของตัวเองนั้นจะต้องให้ยกสูงมากที่สุด ควรให้บริเวณฝ่ามือนั้นให้มีความห่างออกจากบริเวณสะโพกของตนเองประมาณ 6-8 นิ้วโดยใช้สังเกตและประมาณตนเองด้วยความรู้สึก

3. ให้ผู้วิ่งนั้นกำมือของตัวเองไปด้วยในขณะที่วิ่งอยู่ลักษณะของการกำนั้นไม่ควรแน่นจนเกินไปหรือไม่ถนัดของเรื่องกำมือในระหว่างการวิ่งควรใช้วิธีการเหยียดหรือปล่อยนิ้วให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะจะได้รู้สึกถนัดมากขึ้นในระหว่างการวิ่ง สาเหตุที่ไม่ชอบกำมือในระหว่างการวิ่งนั้นเมื่อกำไปนานๆ หรือมีการกำมือที่แน่นจนเกินไปจะส่งผลให้เกิดอาการเกร็งและเมื่อยล้าได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

ซึ่งการแกว่งท่อนแขนที่ถูกต้องนั้นจะสามารถส่งผลให้การวิ่งเพื่อการแข่งขันหรือการวิ่งเพื่อเล่นกีฬาแต่ละชนิดนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นหรืออาจทำให้ความเร็วในการวิ่งนั้นสูงขึ้นเพราะมีการแกร่วแขนที่มีความถูกต้อง